KONTAKTE- +386 496 625 000
                       +386 496 476 637Na kontaktoni!FRANCESCA TEXTILES KOSOVO L.L.C.

Rruga Tirana
Pn Gjakove, Kosovo

E-Mail:office@francesca.ro
Telefon: +386 496 625 000
+386 496 476 637

ONLINE!

Emër:

Email:

Telefon:

Mesazhi:

Futni kodin e treguar në figurë:


FURNITORI JUAJ MĂ‹ I MIRĂ‹ NGA EVROPA JUG-LINDORE.